Bedömning av vattentillgång

BEDÖMNING AV VATTENTILLGÅNG

AQUATER genomför vattenundersökningar, framförallt i bristområden. Vår specialitet är undersökningar i s k omvandlingsområden, dvs undersökningar för ökade grundvattenuttag i tidigare fritidsbostadsområden. Omvandlingsområdena påträffas ofta i kustområden i Stockholms län samt Göteborg- och Bohuslän.


AQUATER har unika och egenutvecklade system för beräkning av grundvattenförsörjningsmöjligheter genom dels grundvattenbalansberäkningar dels bedömningar av risk för salt grundvatten. Vi använder egenutvecklade programvaror, bland annat GWBal, och Saltrisk. Bedömningarna kan göras såväl översiktligt över hela bebyggelseområden som detaljerat för enstaka hus. Bedömningar har utförts i ett stort antal bebyggelseområden, t ex i i kommunerna Tierp, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Nacka, Trosa, Göteborg och Stenungsund.

Exempel på bedömning av grundvattentillgång genom grundvattenbalansberäkning med GWBal för ett område i Göteborgs kommun kan ses nedan.


Vi har även ytvecklat metodik för förstärkning av grundvattentillgångarna i bristområden, bl a genom att förbättra möjligheterna för naturlig vattenlagring. Ett sådant system finns installerat på Lillsveds folkhögskola (Värmdö). Metodiken lämpar sig för såväl större som mindre anläggningar, för enstaka hus eller grupper av hus.

Exempel på bedömning av grundvattentillgång genom grundvattenbalansberäkning med GWBal för ett område i Göteborgs kommun. Det nedre stapeldiagrammet visar grundvattenmagasinets utveckling över dels ett normalår, dels ett torrår.