Geofysiska undersökningar

GEOFYSISKSKA UNDERSÖKNINGAR

Medarbetare i AQUATER har lång erfarenhet av geofysiska undersökningar t ex med avseende på:

  • Grundvattenprospektering
  • Föroreningsspridning
  • Kartläggande av geologiska lagerföljder och sprickundersökningar
  • Detektering av miljöfarliga lämningar (bl a dumpad ammunition och odetonerad ammunition)
  • Ballastprospektering (grus och berg)
  • Undersökningar inför vägbyggen och andra infrastrukturprojekt
  • Arkeologisk prospektering

Vi använder vanligtvis markradar (GPR), VLF och geoelektriska mätmetoder, ofta i kombination. Dessutom ser vi det som viktigt att de geofysiska undersökningarna kombineras med en gedigen geologisk kompetens. Vi samarbetar även med KTH samt andra företag inom geofysiska mätningar, bl a EIAB (Environmental Innovation AB)

Utrustning för markradarmätning (GPR)

Resultat från mätning av elektrisk resistivitet (CVES) för studier av saltspridningens inverkan på omgivande mark-och grundvatten längs E4.