Kursverksamhet

KURSVERKSAMHET

Professor emeritus Bo Olofsson, grundare av AQUATER, har mer än 45 års erfarenhet av utbildning, bland annat vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms Universitet (SU), Uppsala Universitet (UU) och även internationella utbildningsuppdrag , bland annat i Italien, Mozambique och Nicaragua. Vi ger  kurser för små och stora företag, myndigheter, liksom för organisationer och föreningar. Vi utbildar bland annat inom vattenförsörjning (hydrogeologi), geoenergi samt närbesläktade ämnen som geologi/tektonik, geofysiska undersökningar samt föroreningsspridning. 


Bo Olofsson har vid ett stort antal år nominerats till Årets lärare vid KTH och två gånger valts till Årets lärare på hela KTH. Han har också tilldelats Sigge Therwalls stora Byggpris för ett mycket framgångsrikt arbete inom samhällsbyggnad på miljöns villkor. Bo Olofsson har även utformat mängder av undervisningmaterial och har lett ett stort antal exkursioner och fältresor över hela Sverige med inriktning mot geologi och hydrogeologi. Han har även deltagit i skrivandet av flera läroböcker inom geologi och hydrogeologi.


AQUATER skräddarsyr gärna den utbildning, exkursion eller fältresa som du eller din uppdragsgivare behöver inom våra kompetensområden. För mer information kontakta oss här.