Aquater Kultur

AQUATER KULTUR

AQUATER KULTUR förmedlar upplevelser, såväl musikaliska som konstnärliga, gärma med naturen som tema. Vi deltar ofta med egen produktion men fömedlar även andra gruppers och konstnärers produktiva verksamhet. AQUATER KULTUR har även utgivit flera böcker och CD-skivor med eget material och samarbetar kring detta med andra produktionsbolag, bland annat föreningen Jordnära Kultur.  Här kan du se ett smakprov på vad AQUATER kan erbjuda.