Om oss

OM OSS

Huvudansvarig och grundare av AQUATER är Tekn Dr, och professor (emeritus) Bo Olofsson. Bosse har mer än 35 års erfarenhet som specialist inom hydrogeologi och miljögeofysik. Han har utvecklat ett flertal metoder och programvaror för grundvattenövervakning och grundvattenprognoser som använts vid små och stora, ofta komplexa projekt. Han har också medverkat som expert vid stora projekt som Hallandsås, Bolmentunneln och Citytunneln i Stockholm. Bosse är professor emeritus i Miljögeologi vid  Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) och har forskat bland annat om vattenförsörjning och föroreningsspridning, liksom användning av geofysisk mätmetodik vid miljöundersökningar. Han har undervisat vid en rad universitet i Sverige och utomlands.


Bosse har under lång tid varit en av KTHs mest uppskattade och meriterade lärare och har under ett flertal år valts av eleverna som årets lärare. Han har en särdeles god förmåga att pedagogiskt förklara och entusiasmera sina åhörare, kvaliteter han även vidareutvecklat genom ett livslångt kulturarbete där han spelar ett flertal instrument (t ex gitarr, fiol, mandola, mandolin, nyckelharpa, piano, flöjter, munspel, mungiga) kombinerat med sång och i olika grupper och föreställningar.