Geologiska undersökningar

GEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

AQUATER genomför geologiska undersökningar i såväl jord som berg. Kartering av tektoniska förhållanden, t ex sprickförhållanden, kan vara synnerligen viktigt för bedömning av grundvattentillgång, föroreningsspridning samt byggprojekt. AQUATER har lång erfarenhet av jord- och bergundersökningar samt kan också kombinera geologisk kartläggning med modern geofysisk metodik. Vi har också egenutvecklade datorprogram för sprickundersökningar, bland annat JointWin.

Jordartsgeologiska undersökningar

Berggrundsgeologiska studier

Tektoniska studier