Hem

gu1bso9mibfiv4nq9a9skqoc451273950386

Ditt konsultföretag för den yttre och inre miljön

Miljö

Evenemang

Aktuellt

Personal

Bo Olofsson

Bosse2006liten

Kontakta oss

Länkar

Huvudansvarig och grundare av AQUATER är Tekn Dr, professor Bo Olofsson. Bosse har mer än 25 års erfarenhet som specialist inom hydrogeologi och miljögeofysik. Han har utvecklat ett flertal metoder och programvaror för grundvattenövervakning och grundvattenprognoser som använts vid små och stora, ofta komplexa projekt. Han har också medverkat som expert vid stora projekt som Hallandsås, Bolmentunneln och nu Citytunneln i Stockholm. Bosse är professor i Miljögeologi vid Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) och forskar bland annat om vattenförsörjning och föroreningsspridning. Han har undervisat vid en rad universitet i Sverige och utomlands. Han är en av KTHs mest uppskattade och meriterade lärare och har under ett flertal år valts av eleverna som årets lärare. Bosse har en särdeles god förmåga att pedagogiskt förklara och entusiasmera sina åhörare, kvaliteter han även vidareutvecklat genom ett livslångt kulturarbete där han spelar ett flertal instrument (t ex gitarr, fiol, mandola, mandolin, piano, flöjter, munspel, mungiga) kombinerat med sång och i olika grupper, t ex Grågylling, UddaJämt och Bios