Hem

gu1bso9mibfiv4nq9a9skqoc451273950386

Ditt konsultföretag för den yttre och inre miljön

Miljö

Evenemang

Aktuellt

Personal

Kontakta oss

Länkar

AQUATER - Miljö har under senaste åren arbetat bland annat med följande projekt:

Citybanan genom Stockholm. Utredningar och expertuppdrag i samband med ansökt tillstånd för vattenbortledning. Miljöprovning (på uppdrag av Hellström advokatbyrå, AFA fastigheter och Primula Byggnads AB)

Utredning om vattenpåverkan vid ökade grundvattenuttag i Loka brunn (uppdrag av Tyréns)

Vattenförsörjning i Tierp, Uppsala, Norrtälje och  Nyköpings  kommuner  (i samarbete med WRS)

Miljömålsuppföljning av grundvatten i kustområden (www.sgu.se) (i samarbete med SGU)

Expert i Avloppsguiden (www.avloppsguiden.se), (SwedEnviro)

Avgränsning av riksintresseområde runt Bolmentunneln (uppdrag av WSP group)

Bland AQUATER-evenemangs projekt kan nämnas:

Spelaftnar på medeltidskrogen Sjätte Tunnan med UddaJämt (www.sjattetunnan.se)

Folkmusikkväll i Långban med UddaJämt

Dansspelning på Midsommargården med UddaJämt

Dansspelningar/sång på Skeppsholmsgården, Stockholm med UddaJämt respektive Grågylling (www.folkmusikhuset.se)

Folkmusikkonsert för FiB kulturfront med Bios och Udda Jämt

Brudarnas källa. En föreställning för Källakademin med Nina Nu och Grågylling (www.kallakademin.se)

Skogsföreställning i samband med invigning av en Ekopark inom Sveaskog med Huldrans Natt

Huldrans Natt, skymningsspel om skogens väsen (www.huldransnatt.nu)

Stjärnspel, konsert i Häverö kyrka med Grågylling