Hem

gu1bso9mibfiv4nq9a9skqoc451273950386

Ditt konsultföretag för den yttre och inre miljön

Miljö

Evenemang

Aktuellt

Personal

Vattenprospektering

Kontakta oss

Länkar

AQUATER genomför vattenundersökningar, framförallt i bristområden. Vår specialitet är undersökningar i s k omvandlingsområden, dvs undersökningar för ökade grundvattenuttag i tidigare fritidsbostadsområden. Omvandlingsområdena påträffas ofta i kustområden i Stockholms län samt Göteborg- och Bohuslän.

AQUATER har unika och egenutvecklade system för beräkning av grundvattenförsörjningsmöjligheter genom dels grundvattenbalansberäkningar dels bedömningar av risk för salt grundvatten. Vi använder egenutvecklade programvaror, GWBal samt Saltrisk. Bedömningarna kan göras såväl översiktligt över hela bebyggelseområden som detaljerat för enstaka hus. Bedömningar har utförts i ett stort antal bebyggelseområden, t ex i kommunerna Tierp, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Nacka, Trosa, Göteborg och Stenungsund.

ResGWBal_Skogsviksv
Goteborg2

Exempel på bedömning av grundvattentillgång genom grundvattenbalansberäkning med GWBal för ett område i Göteborgs kommun

Vi har även del av patent på metodik för förstärkning av grundvattentillgångarna i bristområden, bl a genom att förbättra möjligheterna för naturlig vattenlagring. Ett sådant system finns installerat på Lillsveds folkhögskola (Värmdö). Metodiken lämpar sig för såväl större som mindre anläggningar för enstaka hus eller grupper av hus.