gu1bso9mibfiv4nq9a9skqoc451273950386

Ditt konsultföretag för den yttre och inre miljön

Hem

Miljö

Evenemang

Aktuellt

Personal

UddaJämt

Kontakta oss

Länkar

Uddajamt
PICT0501_2_edited

Dans i Midsommarkransen och Falun

UddaJämt är en folkmusikgrupp bestående av Ulf Oldberg (klarinett och flöjt), Bosse Olofsson (fiol, mandola, mandolin, munspel och sång) samt Minge Stellin (fiol). Ibland har vi även rytminstrument och medverkan av bland andra Eva Elsasdotter (djembe, rytmer, flöjt och sång). Gruppen har funnits i mer än 15 år.Vi spelar rytmisk dansmusik baserat på svensk folkmusik med influenser från världsmusiken men spelar också för konserter och andra sammanhang. Mycket av musiken är sprungen ur själen och inspirationen, ibland i stunden, men vi spelar också musik baserad på traditionell svensk folkmusik, främst från Medelpad och Härjedalen. Det brukar vara svårt att undvika att dansa när UddaJämt spelar sin medryckande musik är en vanlig synpunkt vi hör efter dansspelningar. Vi tycker att dansen ska vara en hängiven kärleks- och lyckoupplevelse och bryr oss inte så mycket om formerna. Men vi är ändå inte främmande för att spela traditionell musik ur den mellansvenska repertoaren. Vi har vår hemvist i Stockholmstrakten och du kan ofta hitta oss på Folkmusikhuset Skeppsholmsgården på söndagkvällarna. UddaJämt tar gärna bokningar i form av dansspelningar eller konserter i såväl det stora som lilla formatet, helt akustiskt eller förstärkt. Om du vill ha kontakt med oss kan du nå oss antingen genom Ulf Oldberg (08 745 1058) eller via Kontakta oss